Om

Hvem er jeg?

Jeg er freelance HR-konsulent og tilbyder professionel rådgivning til virksomhedsledelsen, HR, ledere og medarbejdere gennem den ekspertise, jeg har oparbejdet gennem mange års erfaring og viden på HR-området.

Jeg arbejder sammen med et Advisory Board, bestående af HR-specialister både i Danmark og i udlandet.

Jeg hjælper dig med at løse konkrete HR opgaver og/eller yde rådgivning indenfor mit kompetenceområde.

Udgangspunktet for mine ydelser vil altid være DIN VIRKSOMHED og DINE BEHOV, når du her og nu har brug for professionel HR KONSULENTBISTAND.

Jeg har en mangeårig solid, varieret og bred international erhvervserfaring -såvel i Danmark som i udlandet. Jeg tilbyder professionalisme, samarbejde på alle niveauer, kvalitetsbevidsthed, løsningsorienteret arbejde, fleksibilitet, forandringsparathed samt evnen til at træffe beslutninger. På dette grundlag kan jeg håndtere et bredt spektrum af opgaver inden for HR.

Jeg taler og skriver tysk, fransk, engelsk på alle niveauer.

Jeg har som mangeårig HR-chef i en international virksomhed opnået et indgående kendskab til alle opgaver indenfor HR, men har en helt speciel viden og styrke ved ud- og hjemstationering af bl.a. skandinaver, franskmænd, tyskere, englændere til mange forskellige lande.

Mit mål er at kunne skabe win-win løsninger for mine kunder og partnere. Sammen med mit Advisory Board kan jeg dække mangeartede HR-opgaver, og vi har tilsammen en meget bred vifte af HR-kompetencer.

Jeg er frivillig mentor hos Djøf og arbejder i den sammenhæng med temaerne ”International Karriere” og ”Karriereudvikling” (også kaldet ”Det lange mentorforløb).

respect

Respekt

Respekten for mine kunder, for det enkelte menneske og for udfordringen i en given opgave er grundlaget for mit virke.  Tillid og ærlighed er en del af denne grundlæggende respekt.

quality

Kvalitet

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde udføres ud fra bevidstheden om høj kvalitet i selve løsningen af en opgave, men også i selve mit samarbejde med dig.

professionalism

Professionalitet

Jeg arbejder helt igennem professionelt, sagligt og engageret, og høj kundetilfredshed er målet for enhver opgave.

Derfor skal du vælge mig:

Jeg har de nødvendige kompetencer

  • Jeg har mange års erfaring i HR både i Danmark og i udlandet. Jeg har beskæftiget mig med alle former for HR-opgaver i mange lande, kender til både de hårde krav om resultater på bundlinjen og de ikke mindre vigtige bløde værdier som grundlag for en god og sund HR-politik, hvor medarbejdertrivsel spiller en stor rolle.

Jeg ved, at HR-funktionen er lige så vigtig som f.eks. salgsafdelingen

  • Der er behov for en HR-politik og en god virksomhedskultur i både små, mellemstore og store virksomheder. Jeg tror på, at løsningen bl.a. skal findes i en professionel og saglig omgang med medarbejdere på alle niveauer og med HR-temaer generelt set.

Jeg har et Advisory Board / ekspertpanel

  • Mit mål er at kunne skabe win-win løsninger for mine kunder og partnere. Sammen med mit ekspertpanel kan jeg dække størstedelen af alle HR-opgaver, og vi har tilsammen en meget bred vifte af HR-kompetencer.

Jeg udarbejder gerne et tilbud eller diskuterer en opgave med dig