En ny og spændende hjemmeside er på vej…

…men du kan naturligvis også få fat i mig nu.

Er du nysgerrig på følgende emner og gerne vil høre mere, så ring eller skriv til mig:

 • Kulturtræning (generelt og forretningskultur)
 • Ud- og hjemstationering
 • Karriererådgivning/jobsøgning/HR
 • Netværksfacilitering
 • Videnbank: Brug mig som sparringspartner, oplægsholder og/eller ekstern konsulent indenfor ovennævnte områder

Kontakt:

Birgitte Ovesen
+45 42 64 08 26
Email: info@goabroadhr.com
LinkedIn: linkedin.com/in/birgitteovesen

 • Go Abroad & HR ApS
 • CVR 39151081

___________________________________________________________

In English:

A new and exciting website is on the way, but you can easily get hold of me also now:

If you are curious about the following topics and would like to hear more, call or write to me:

 • Cross-cultural training (general and business culture)
 • Expatriation /repatriation / Set-up for global families
 • Career counselling/job search/HR
 • Network facilitation
 • Use me as a sparring partner, presenter and/or external consultant within the above areas

Contact:

Birgitte Ovesen
Tel. +45 42 64 08 26
Email: info@goabroadhr.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/birgitteovesen

 • Go Abroad & HR ApS
 • CVR 39151081